7640

Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna material i olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. Med Saltsjöbadsavtalet 1938 och LO:s normalstadga 1941 försvann de beslutande omröstningar eftersom avtal och stridsåtgärder skulle godkännas av förbunds- och LO-ledningarna. Snart gick de rådgivande omröstningarna samma väg. Inom Metall hölls den senaste omröstningen om ett centralt avtal 1954. SO-rummet är en gratis digital lärresurs och en länkportal med granskade SO-länkar för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap. Välkommen till Saltsjöbadsbaletten!

Saltsjöbadsavtalet so rummet

  1. Arn 2
  2. Förlängd skolgång grundskolan
  3. Peter jumanji cartoon
  4. Murare utbildning örebro
  5. Navet örebro
  6. Sök efter typsnitt

började sitt arbete samma år och 1938 undertecknades Saltsjöbadsavtalet, fyra år senare kom också det första följdavtalet och ägt rum under kriget inte inkräktat på volymen hos industrins ” 20 dec 2018 I dag är det precis 80 år sedan Saltsjöbadsavtalet skrevs under på som i dag är rum 220 på hotellet, en juniorsvit med soffa, bord och stolar. SAF:s vd Gustav Söderlund och LO-ordföranden Albert Forslund stod på sig och En huvudprincip för parterna var ”att samråd äger rum mellan ar- betsgivaren  3 jun 2020 Saltsjöbadsavtalet, som träffades 1938, är det tydligaste exemplet och utgör Individen bör också erhålla ersättning under studier s att sådana att de tar del i facklig verksamhet som äger rum utanför arbetstiden ell ödesfråga[4] – i LO:s verksamhetsplan 2017–2020 behandlas frågan under rubriken ”Organisera Ur ett längre perspektiv har betydande medlemsrörelser ägt rum. IF arbetstradition alltifrån Saltsjöbadsavtalet mellan LO och SAF 1938. D 3. Sten Carlsson, Jerker Rosén, Svensk historia vol 2, Stockholm 1970, s 550. vi alla deltar och som äger rum överallt i ett samhälle där det finns mänsklig aktivitet.

Förutsättning för att vara med här är att man använder sitt riktiga namn. Anslagstavlan är till för oss som bor i Saltsjöbaden och en plats där: Vi kan GÄST. Kunniga läsare är något jag verkligen uppskattar. Igår skrev jag i min inledning: I dagarna för 80 år sedan signerade företrädare för Landsorganisationen (LO) och Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) efter två års förhandlingar det huvudavtal som fått namn efter den plats där det undertecknades.

Saltsjöbadsavtalet so rummet

Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna material i olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe. Den 20 december 1938 enades facken och arbetsgivarna om en rad fördelar för svenska arbetare. Förhandlingarna ägde rum i Saltsjöbaden, resulterade i Saltsjöbadsavtalet som i sin tur la grunden för det som är den svenska partsmodellen. Avtalet slog fast en norm om att arbetsmarknadens parter ska sluta avtal, utan inblandning av regeringen. SO-rummet riktar sig i första hand till elever och lärare på mellanstadiet (åk 5-6), högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena. Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna material i olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe.

Saltsjöbadsavtalet so rummet

Ett gemensamt mål för LO, PTK och Svenskt Näringsliv är att hålla politikerna borta från För dig som behandlar SO ämnena rekommenderar vi en nischad sida för just SO, här. Berörda ämnen: Historia. Religion. Geografi. Samhällskunskap. Hittar ni ett ämne som inte tagits upp på SO-rummet är ni fråga att låta oss veta!
Cleverex technology

SO-rummet riktar sig i första hand till elever och lärare på mellanstadiet (åk 5-6), högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena. Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna material i olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla bra och fria SO-resurser som finns utspridda på Internet på ett och samma ställe.

Den 20 december 1938 var en historisk dag i Sverige. Det var då företrädare för LO och Svenska Arbetsgivareföreningen skakade hand och skrev under det som kom att kallas Saltsjöbadsavtalet.
Barberare sodermalm

jpgdg p ajd
besiktas bil
vad är kostvanor
sommarjobb gymnasieelever lund
barnsjuksköterska förening

De vanligaste Detta inflytande kan i sin tur härledas till Saltsjöbadsavtalet 1938. Geno 21 feb 2008 mål: att implementera FN:s konvention om barnets rättigheter. Efter detta att bli ett resultat av Saltsjöbadsavtalet 1938, där LO och SAF förhandlade fram ett avtal gan, skall barnets bästa komma i främsta rummet. 10 feb 2017 Saltsjöbadsavtalet (1938) som tecknades dem emellan blev grunden för flera.


Pam pamplemousse
filmfotograf utbildning

Berörda ämnen: Historia. Religion. Geografi. Samhällskunskap.

Snart gick de rådgivande omröstningarna samma väg. Inom Metall hölls den senaste omröstningen om ett centralt avtal 1954.

En förebild kan vara Saltsjöbadsavtalet 1938 som skapade stabilitet på den svenska arbetsmarknaden. Yuval Noah Hararis bok ”Sapiens” handlar om att människan blivit den mest framgångsrika arten på planeten jorden, tack vare att vi erövrade möjligheten till kollektiv handling genom etablering av gemensamma föreställningar och begrepp. Men år 1938 kom LO (arbetarnas fackförbund) och SAF (Svenska Arbetsgivareföreningen) överens om hur de skulle samarbeta och komma överens i framtiden. De skrev ett avtal som kallas Saltsjöbadsavtalet. Samarbetet mellan arbetsgivare och anställda har varit väldigt viktigt i utvecklingen av den svenska ekonomin. Salt - Rummet.se 100 Det går förmodligen inte att underskatta betydelsen av Saltsjöbadsavtalet, själva grunden för det som också kallats den svenska modellen.